Ing. arch. Lukáš Houšť architekt

Rekonstrukce RD – Břeclav

Stavba se nachází v blízkém okolí centra města. Je přístupná z hlavní komunikace což zajišťuje dobrou dopravní dostupnost. Rodinný dům je součástí řadové zástavby. Rekonstrukcí nebyla narušena souvislá zástavba rodinných domů (z uliční strany došlo pouze k rekonstrukci fasády a výměně výplní otvorů).

Architektonicky nedošlo ke změně stavby rodinného domu. Rodinný dům byl z uliční strany zateplen kontaktním zateplovacím systémem a byly osazeny nové výplně otvorů (mírně pozměněné dimenze oproti původnímu stavu). Z uliční strany byla zachována i ozdobná římsa charakteristická pro celou řadovou zástavbu, která vymezuje výškovou úroveň celé zástavby. Střešní část taktéž nedoznala změn, došlo pouze k rekonstrukci celého krovu s novou krytinou, která reflektuje stávající použité materiály.

  • Název projektu: House Big
  • Datum: :12/2013
  • Klient: Soukromý investor
  • Stav projektu: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
  • Lokalita: Břeclav, 690 02