Ing. arch. Lukáš Houšť architekt

Co dělám

ARCHITEKTURA

Architektura je nejobecnější koncept synonymem pro inženýrství a zabývá se způsobem, jak globální perspektivou urbanismu a krajinné architektury prostřednictvím klasických budov navrhovat jednotlivé detaily, jako je zahrada nebo bytová architektura. V přísném slova smyslu se odkazuje na strukturu, která drží nějaký koncept umění nebo názoru. Vyjadřuje umělecké rendie budovy, jejich styl a způsob, jakým byly postaveny. Architektura je chápána jako umělecké dílo, které je kulturním i politickým symbolickým obdobím.

URBANISMUS

Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhnout jednotlivé domy, ale projektové obytné jednotky (město, obec) jako funkční a vyvážené jednotky. A rozvoj a regulace vývoje měst, venkovských osad a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu rozvoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržování ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví za účelem zajištění trvalého rozvoje.

DESIGN

Design kombinuje nejúčinnější funkční a estetické aspekty navrhovaného předmětu. Proto vyžaduje jak technické dovednosti, tak i znalosti umění a v současné době úzce souvisí s propagací a reklamou.